Idź do treści strony
OBO

Zasady OBO 2019 w pigułce

 • 3 730 000 zł - tyle wynosi pula finansowa Olszyńskiego Budżetu Obywatelskiego VI edycji
 • limit finansowy projektu osiedlowego - 110 000 zł
 • limit finansowy projektu zintegrowanego - 300 000 zł
 • w 2019 roku zrealizujemy minimum 23 projekty osiedlowe i 4 projekty zintegrowane
 • czas na realizację może być wydłużony o 6 m-cy
 • projekt osiedlowy – to projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców danego osiedla
 • projekt zintegrowany - to projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb
 • mieszkańców więcej niż jednego osiedla
 • propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mógł zgłosić:

  • każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 15 rok życia,
  • organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Olsztyna

 • projekty mogły dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych
  i zleconych gminy i powiatu
 • projekty można było składać online na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu
 • każdy projekt jest poparty dziesięcioma podpisami mieszkańców Olsztyna
 • wnioski z propozycjami projektów do realizacji w 2019 roku mieszkańcy składali do 15 maja 2018 r.
 • wnioski podlegały weryfikacji formalno-prawnej
 • wnioskodawcy mieli prawo odwoływać się w przypadku, kiedy wniosek został (formalnie lub merytorycznie) negatywnie zweryfikowany
 • mieszkańcy i mieszkanki, którzy ukończyli 15 rok życia wybierają projekty do realizacji poprzez głosowanie
 • głosujący może oddać jeden głos na projekt zintegrowany i jeden głos na projekt osiedlowy
 • głosowanie odbędzie się w dniach: 10-23 września 2018 r.
 • głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania oraz elektronicznie
 • wyniki głosowania podamy do publicznej wiadomości 22 października 2018 r.
Pogoda
Pochmurnie 15°C
Pogodnie 18°C