Idź do treści strony
OBO
 1. Wspieranie procesu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego, w szczególności poprzez działania konsultacyjno-doradcze oraz reprezentacyjne,
 2. Inicjowanie spotkań deliberacyjnych w osiedlach,
 3. Udział w kampanii edukacyjno – informacyjnej,
 4. Zorganizowanie punktów do głosowania w siedzibach rad osiedli,
 5. Udział przedstawiciela Rady w pracach Zespołu Koordynującego, z głosem doradczym,
 6. Udział w pracach nad weryfikacją formalną i merytoryczną wniosków do głosowania,
 7. Konsultowanie i opiniowanie realizacji procesu budżetu partycypacyjnego na każdym jego etapie,
 8. Udział w ewaluacji procesu budżetu obywatelskiego,
 9. Opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu procesu budżetu partycypacyjnego,
 10. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju budżetu partycypacyjnego,
 11. Opieka nad projektami złożonymi do realizacji aż do czasu ich wykonania.