Idź do treści strony
OBO

 


 1. Jak to działa.

Czy to możliwe, żebyś Ty, Twoi sąsiedzi oraz znajomi sami mogli decydować o wydatkowaniu części budżetu miasta? Tak! Jest to możliwe. Tą możliwość daje Olsztyński Budżet Obywatelski.
Jego istotą jest to, że sami mieszkańcy decydują o tym, które ze zgłoszonych wcześniej projektów mają zostać zrealizowane, niezależnie od tego, kto je zaproponował i co o nich myślą radni i prezydent.

Mieszkańcy Olsztyna zbierają się skupieni wokół Rad Osiedli i dyskutują. O tym, co ich boli, jak powinno zmieniać się i rozwijać ich otoczenie, czego najbardziej brakuje w ich miejscu zamieszkania. Dyskusja to tylko wstęp. Potem przygotowują własne projekty. Czyli formułują racjonalne i realne do wykonania propozycje, a nie tylko ogólne żądania lub protesty. Projekty ogólnomiejskie (do 1 miliona zł) i osiedlowe (do 50 tysięcy zł).

Po zebraniu pomysłów mieszkańcy w głosowaniu, decydują o tym, który projekt ma zostać zrealizowany. Swoją decyzję przekazują Prezydentowi i radnym, którzy zobowiązują się projekt przyjąć i zrealizować.

To nie jest utopia. To idea budżetu obywatelskiego.
Idea realnego współdecydowania o tym, na co ma być wydana część pieniędzy z budżetu miejskiego.
Bo Olsztyn to nasze miasto. Twoje i moje.


2. Czego mogą dotyczyć projekty?

Zarządzenie Prezydenta Miasta Olsztyna wprowadzające Olsztyński Budżet Obywatelski mówi, że projekty mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych i zleconych gminy. Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli wspólnie z mieszkańcami swojego osiedla, dojdziecie do wniosku, że warto, aby któryś z autobusów przejeżdżający przez wasz teren jeździł częściej, możecie proponować to w ramach OBO.
Jeśli nie czujecie się bezpieczni na swoim osiedlu, możecie złożyć wniosek o dodatkowe patrole policji lub straży miejskiej.

Na wolnym kawałku trawnika należącym do miasta chcecie mieć las? Nic prostszego. Wystarczy odpowiednio uzasadnić to na formularzu i przekonać mieszkańców do tego pomysłu.
Skatepark? Darmowe wi-fi na osiedlu? Dodatkowe lekcje angielskiego w szkole w której uczy się Twoje dziecko? Wybieg dla psów? Nowe zabawki na placu zabaw? A może zupełnie nowy plac zabaw?

O to wszystko możesz zawnioskować. Pamiętaj, że wybór projektu będzie należał do Ciebie i pozostałych mieszkańców. Do Twoich przyjaciół, rodziny i sąsiadów. Porozmawiaj z nimi. Zastanówcie się. I zgłoś to, co może istotnie i realnie wpłynąć na rozwój Olsztyna lub Twojej okolicy. Pomimo tego, że wnioski składać mogą pojedynczy mieszkańcy, przemyśl czy nie warto przedyskutować Twojego pomysłu na jednym z zebrań organizowanych przez Rady Osiedli.

 

3. Jak złożyć projekt?

Twój pomysł na projekt po wielu dyskusjach nabrał już bardzo realnych kształtów. Wiesz już, co chciałbyś zgłosić, dlaczego jest to potrzebne i w jaki sposób może to zmienić Twoje otoczenie.
Zatem do dzieła.

Formularz zgłoszenia projektu zawiera pola , które poinformują mieszkańców i pomogą promować Twój pomysł. Tytuł, opis, miejsce, oraz uzasadnienie w którym powinieneś napisać dlaczego Twoim zdaniem projekt warty jest zainteresowania. Istotnym elementem wniosku jest wstępny kosztorys. Jak już pewnie wiesz, wniosek do projektu osiedlowego nie może przekraczać 50 000 zł. Wniosek ogólnomiejski natomiast, musi zmieścić się w kwocie 1 miliona złotych

Na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące wypełnienia i złożenia Twojego wniosku, znajdziesz odpowiedź w punkcie konsultacyjnym znajdującym się w olsztyńskim Ratuszu. Uzyskasz tam m.in. informacje o własności gruntów miejskich i planach inwestycyjnych miasta. Możesz liczyć także na pomoc przy sporządzeniu kosztorysu i wstępną weryfikację formalną. Punkt czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 07.30 – 15.30. nr telefonu 89 527 31 11 wew. 514

Gotowy wniosek możesz złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna, siedzibie Rady Osiedla i Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Możesz go także wysłać za pośrednictwem platformy e-puap.

4. Jak wybierać?

Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów zostanie ogłoszona do 30 sierpnia. Od 1 do 15 września odbędą się kolejne spotkania organizowane przez poszczególne Rady Osiedli. Zostaną na nich przedstawione wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski. Jeżeli złożyłeś własny wniosek, będziesz mógł go w czasie takiego spotkania zaprezentować. Będzie to także okazja do dyskusji nad projektami i wyboru tych, które Twoim zdaniem są najważniejsze.

W czasie głosowania będziesz mógł rozdysponować 5 punktów na projekty osiedlowe i 5 punktów na projekty ogólnomiejskie. Możesz je rozdzielić pomiędzy kilkoma projektami lub przyznać wszystkie 5 jednemu. Punktów z listy ogólnomiejskie nie można przenosić na listę osiedlową i na odwrót.

Wypełnioną kartę do głosowania będziesz mógł wrzucić do urny w czasie spotkania zorganizowanego przez Radę Twojego Osiedla. Będziesz ją mógł także wrzucić do urny w Urzędzie Miasta Olsztyna lub wysłać pocztą na adres Urząd Miasta, Plac Jana Pawła II 1     10-900 Olsztyn z dopiskiem Olsztyński Budżet Obywatelski.

Lista wybranych przez mieszkańców projektów zostanie opublikowana po 15 września. Wszystkie wybrane pomysły zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

 

Pogoda