Idź do treści strony
OBO
  • Olsztyński Budżet Obywatelski 2015 to dyskusja i wspólne decyzje dotyczące 3 mln i 300 tys. zł. To pieniądze, które zostaną wydane w sposób wskazany przez mieszkanki i mieszkańców Olsztyna.
  • W OBO decydujemy o tym jak wydać 1 milion złotych na projekt(y) ogólno miejski, czyli taki, który będzie dotyczył mieszkańców całego miasta oraz, jak wydać 2 miliony 300 tysięcy zł na projekty w 23 olsztyńskich osiedlach.
  • Każda mieszkanka i mieszkaniec mogą złożyć do OBO wniosek na projekt ogólnomiejski (do 1 mln zł) i osiedlowy (do 100 tys. zł).
  • Wnioski zostaną poddane weryfikacji (wyłącznie pod kątem formalnym. Np. czy zaproponowany chodnik biegnie po gruncie miejskim czy prywatnym, czy kwota projektu nie wykracza poza ustalone wysokości, itp.)
  • We wrześniu każda mieszkanka i każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt. Projekty z największa ilością głosów (które wyczerpią wysokość 1 mln zł na realizację ogólno miejską i 100 tysięcy zł na realizacje osiedlową) zostaną zrealizowane w 2015 r.

 

Zasady Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, II edycja, Rok 2015

Pogoda