Idź do treści strony
OBO

Harmonogram OBO

Termin Działanie
20 lipca 2019 r. - 4 września 2019 r. Składanie wniosków oraz kampania edukacyjno-informacyjna
do 26 lipca 2019 r. Powołanie Zespołu Koordynującego
do 26 lipca 2019 r. Powołanie Zespołu opiniującego
27 lipca - 30 września 2019 r. Weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków, rozpatrywanie odwołań.
30 września 2019 r. Ogłoszenie listy zawierającej projekty do głosowania
1 - 15 października 2019 r. Głosowanie na projekty
5 listopada 2019 r. Ogłoszenie wyników
20 lipca 31 grudnia 2019 r. Ewaluacja procesu konsultacji społecznych OBO
1 stycznia - 31 grudnia 2020 r. Realizacja projektów wybranych w głosowaniu
Pogoda