Idź do treści strony
OBO
  Osiedle Opis Wartość
1 Redykajny Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza 230000
2 Kościuszki Remont chodnika przy ul. Traugutta 47500
3 Zielona Górka Remont chodnika przy ul. Malinowej,między budynkami 12 i 20 23000
4 Zielona Górka Remont chodnika wzdłuż ul. Jeżynowej od nr 17 do 39 48000
5 Generałów Budowa słupów oświetleniowych przy ul. Bartąskiej 87037,49
6 Kormoran Remont chodnika przy ul. Parkingowej wzdłuż budynków Wyszyńskiego 2, 4, 6, 8 ,10,12,14 34000
7 Wojska Polskiego Przebudowa zejścia z ul. Kasprowicza do mostu na Łynie w Lesie Mieskim 49000
8 Mazurskie Budowa przejścia ze schodami przy ul. Elbląskiej 41000
9 Kortowo Remont ul.Tęczowej, etap II, zakończenie prac 39200
10 Gutkowo Remont parkingu przyszkole podstawowej w Gutkowie 52405
11 Jakubowo Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Jakubowie 462000
12 Redykajny Budowa małej architektury rekreacyjnej z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu 48700
13 Śródmieście Przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz wyposażenie placu zabaw w zewnęrztny sprzęt do zabawy 10200
14 Zielona Górka Przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz wyposażenie placu zabaw w zewnęrztny sprzęt do zabawy 40100
15 Pojezierze Wyposażenie plenerowej siłowni dla doroslych i młodzieży w Parku Kusocińskiego. Zakup urządzeń siłowych i gimnastycznych 50000
16 Zatorze Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofa 43400
17 Podgrodzie Budowa małej architektury rekreacyjnej z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu 49600
18 Nad Jeziorem Długim Budowa oraz wyposażenie placu zabaw i przestrzeni dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych 36000
19 Likusy Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernik) 44000
20 Jaroty Wyposażenie siłowni plenerowej przy SP 34 33700
21 Grunwaldzkie Przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz wyposażenie placu zabaw w zewnęrztny sprzęt do zabawy 49800
22 Brzeziny Budowa altany na terenie parkowej zieleni, na placu pomiędzy ul. Wawrzyczka, a ul. T. Bloka 60230
23 Generałów Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Generałów 30000
24 Dajtki Budowa małej architektury rekreacyjnej z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu 51340
25 Nagórki Budowa małej architektury rekreacyjnej z urządzeniami do ćwieczeń fizycznych na powietrzu 70000
26 Pieczewo Budowa Parku zdrowia na Osiedlu Pieczewo przy ul. Świtycz-Widackiej 53500
27 Brzeziny Poprawa bezpieczeństwa ruchu 36000
Pogoda