Idź do treści strony
OBO
TERMIN DZIAŁANIE
02.04.2018 Powołanie Zespołu Koordynującego VI edycji
02.04.2018- 15.05.2018 Kampania edukacyjna; Składanie wniosków
15.05.2018- 13.07.2018 Weryfikacja wniosków; Odwołania
16.07.2018 Ogłoszenie list projektów
16.07.2018- 09.09.2018 Kampania informacyjna; Promowanie projektów
10.09.2018- 23.09.2018 Głosowanie na projekty
22.10.2018 Ogłoszenie wyników
01.12.2018-31.12.2018 Ewaluacja VI edycji
01.01.2019-31.12.2019 (30.06.2020) Realizacja projektów wybranych w głosowaniu
Pogoda