Idź do treści strony
OBO

Złóż formularz:

Elektronicznie
poprzez elektroniczną skrzynkę Urzędu Miasta Olsztyna na platformie e-puap

Tradycyjnie:

  • w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1
  • w punkcie obsługi mieszkańców w Galerii Warmińskiej przy ul. Tuwima 26
  • w siedzibach Rad Osiedli
  • w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. T. Szewczenki 1
  • we wszystkich ruchomych punktach, organizowanych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej

Listownie
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn z dopiskiem "Olsztyński Budżet Obywatelski"

Pogoda