Idź do treści strony
OBO

Przedstawiamy Państwu raport ewaluacyjny z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących II edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, przyjęty przez radnych Rady Miasta Olsztyna na sesji w dniu 25 marca 2015r.

Załączniki do raportu:

Pogoda