Idź do treści strony
OBO

Harmonogram

Harmonogram działań IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - OBO 2022

L.p.

Termin

Działanie

1.

do 1 maja 2021 r.

Powołanie Zespołów: koordynującego
i Opiniującego

2.

01 maja – 30 czerwca 2021 r.

Zgłaszanie wniosków

3.

01 czerwca – 30 sierpnia 2021 r.

Ocena i odwołania od oceny wniosków

4.

31 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie listy projektów do głosowania

5.

01 września – 15 września 2021 r.

Promocja projektów

6.

15 września – 3 października 2021 r.

Głosowanie na projekty OBO 2022

7.

25 października 2021 r.

Ogłoszenie listy zwycięskich projektów

8.

06 kwietnia – 31 grudnia 2020 r.

Ewaluacja OBO 2022

9.

01 stycznia -31 grudnia 2022 r.

Realizacja projektów wybranych w OBO 202

 

Pogoda