Idź do treści strony
OBO

Głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów na projekty ogólnomiejskie i 5 punktów na projekty osiedlowe. Głosujący może przyznać wszystkie punkty jednemu projektowi, lub rozdzielić je pomiędzy kilka projektów.

 Nie można przenosić punktów pomiędzy projektami ogólnomiejskimi i osiedlowymi.

 Możesz zagłosować w następujący sposób:

 1. wypełnić kartę do głosowania i wrzucić ją do zapieczętowanych urn w wyznaczonych punktach do głosowania,
 2. wysłać wypełnioną kartę do głosowania listownie na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn z dopiskiem Olsztyński Budżet Obywatelski,
 3. wysłać wypełnioną kartę do głosowania poprzez platformę E-puap,

 Kartę do głosowania można otrzymać w:

 • Urzędzie Miasta Olsztyna,
 • Radzie Osiedla,
 • Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Aqusferze,
 • Pałacu Młodzieży,
 • bibliotekach miejskich,
 • dziennych domach pomocy społecznej
 • lub pobrać ze strony internetowej i Platformy Konsultacji Społecznych www.konsultacje.olsztyn.eu.

 Gdzie można wrzucić wypełnioną kartę do głosowania:

 • URZĄD MIASTA: Knosały, Biuro Obsługi Klienta, informacja w głównym holu ratusza,
 • Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Biblioteki: Planeta 11 i Abecadło,
 • Informacja Kulturalna MOK w Kamienicy Naujacka,
 • Pałac Młodzieży,
 • Aquasfera,
 • Urząd Wojewódzki

 Możesz też zagłosować elektronicznie przez stronę: www.glosujobo.olsztyn.eu


Karty do głosowania

Pogoda