Idź do treści strony
OBO

TERMIN|DZIAŁANIE  
01.04.2017|Powołanie Zespołu Koordynującego V edycji  
01.04.2017- 4.06.2017|Kampania edukacyjna; Składanie wniosków  
5.06.2017-22.06.2017|Weryfikacja wniosków; Odwołania  
23.06.2017|Ogłoszenie list projektów  
23.06.2017- 24.09.2017|Kampania informacyjna; Promowanie projektów  
25.09.2017- 8.10.2017|Głosowanie na projekty  
24.10.2017|Ogłoszenie wyników  
12.2017|Ewaluacja V edycji  
1.01.2018-31.12.2018|Realizacja projektów wybranych w głosowaniu  
Pogoda