Idź do treści strony
OBO
Zakres projektu Nr i tytuł projektu Wartość projektu w zł
Kortowo, Brzeziny, Podgrodzie, Nagórki 2. Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaszkiewicza 300 000
Mazurskie, Pojezierze, Kormoran, Pieczewo 16. Plaża nad J. Skanda - obręb 150, działka nr 4 oraz droga dojazdowa do plaży – obręb 149, działka 40,37,23 i obręb 50, działka nr 9 (rewitalizacja plaży) 300 000
Pojezierze, Kormoran, Kościuszki 19. Boisko wielofunkcyjne do realizacji zajęć sportowych i ruchowo-rekreacyjnych 300 000
Całe miasto 140. Rap Festiwal 2 300 000
Pogoda