Idź do treści strony
OBO

Skład Zespołu Opiniującego projekty wniosków do VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

 1. Hubert Schneider - Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
 2. Andrzej Skonieczny -  Wydział Inwestycji Miejskich
 3. Katarzyna Nelke - Wydział Urbanistyki i Architektury
 4. Eliza Michalik - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Maria Rudzka - Wydział Środowiska
 6. Wiesław Głownia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
 7. Tekla Żurkowska - Ogrodnik miejski
 8. Katarzyna Winter - Biuro Promocji i Turystyki
 9. Katarzyna Andruszkiewicz - Biuro Sportu i Reakreacji
 10. Izabela Sowa–Dudulewicz -  Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
 11. Małgorzata Bojarska–Waszczuk - Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie
 12. Aneta Kasperek–Palińska - Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
 13. Dorota Paulukanis–Hopko - Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
 14. Zbigniew Godlewski - Biuro ds. Obsługi Prawnej
Pogoda