Idź do treści strony
OBO

Skład Zespołu Koordynującego

1. Barbara Szpakowska-Bartyś – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
2. Bartosz Kamiński – przedstawiciel Prezydenta Olsztyna
3. Konrad Zacharski – przedstawiciel Prezydenta Olsztyna
4. Krystyna Dorosz – mieszkanka Olsztyna
5. Elżbieta Bielawska – mieszkanka Olsztyna
6. Weronika Radomska – mieszkanka Olsztyna
7. Robert Szewczyk – radny Rady Miasta Olsztyna
8. Mirosław Arczak – radny Rady Miasta Olsztyna
9. Krzysztof Narwojsz – radny Rady Miasta Olsztyna
10. Sławomir Jabłoński – przedstawiciel Rad Osiedlowych
11. Zbigniew Jasko – przedstawiciel Rad Osiedlowych
12. Jacek Moczulski – przedstawiciel Rad Osiedlowych
13. Anna Maria Nadgrabska – przedstawicielka organizacji pozarządowych
14. Roman Grzegorz – przedstawiciel organizacji pozarządowych
15. Beata Sadowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych

Pogoda