Idź do treści strony
OBO

Dziesięcioro mieszkańców Olsztyna przystępuje do pracy nad realizacją OBO 2015. Zespół Koordynujący został powołany zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 182 z dnia 22 maja 2015 r.

Nad III edycją Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego czuwa Zespół Koordynujący w następującym składzie:

 1. Krzysztof Wojciechowski - Rada Osiedla Redykajny
 2. Jacek Moczulski - Rada Osiedla Mazurskiego
 3. Paulina Świtaj  – mieszkaniec Olsztyna
 4. Ewa Gryglicka – mieszkaniec Olsztyna
 5. Kornelia Kurowska – organizacje pozarządowe
 6. Łukasz Popławski – organizacje pozarządowe
 7. Mirosław Gornowicz – Radny Rady Miasta
 8. Łukasz Łukaszewski – Radny Rady Miasta
 9. Monika Michniewicz – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
 10. Aneta Szpaderska – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna

 

Do zadań Zespołu Koordynującego III edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego należy w szczególności:

 • uczestnictwo w weryfikacji formalnej wniosków dokonanej przez właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Miasta Olsztyna,
 • rozpatrywanie odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej,
 • decyzja o uznaniu projektu za ogólnomiejski i osiedlowy,
 • przyjęcie wyników głosowania i przekazanie ich do Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego celem opublikowania,
 • ocena procesu wdrażania budżetu obywatelskiego,
 • przedstawiciele ZK uczestniczą w kampanii informacyjno – edukacyjnej.

 

Członkowie i członkinie Zespołu Koordynującego wykonują swoją pracę nieodpłatnie.

Poniżej znajdą Państwo protokoły z losowań członków Zespołu Koordynującego oraz treść Zarządzenia Prezydenta Olsztyna powołujące Zespół Koordynujący.

Pogoda