Idź do treści strony
OBO

Zasady OBO w pigułce

 • 3 730 000 zł - tyle wynosi pula finansowa Olszyńskiego Budżetu Obywatelskiego IV edycji
 • limit finansowy projektu osiedlowego - 110 000 zł
 • limit finansowy projektu zintegrowanego - 300 000 zł
 • w 2017 roku zrealizujemy minimum 23 projekty osiedlowe i 4 projekty zintegrowane
 • projekt osiedlowy – to projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców danego osiedla
 • projekt zintegrowany - to projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb
 • mieszkańców więcej niż jednego osiedla
 • propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:
  • każdy mieszkaniec/mieszkanka Olsztyna, który ukończył 13 rok życia,
  • organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Olsztyna
 • projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych i zleconych gminy i powiatu
 • projekty składamy na specjalnym formularzu, który jest do pobrania na tej stronie lub w dowolnym punkcie konsultacyjnym czy siedzibie Rady Osiedla
 • każdy projekt musi być poparty dziesięcioma podpisami mieszkańców Olsztyna
 • wnioski z propozycjami projektów do realizacji w 2017 roku należy składać do 26 czerwca 2016 r.
 • wnioski podlegają weryfikacji formalno-prawnej
 • wnioskodawcy mogę się odwoływać w przypadku, kiedy wniosek zostanie odrzucony i nie trafi na listę  do głosowania
 • mieszkańcy i mieszkanki, którzy ukończyli 15 rok życia wybierają projekty do realizacji poprzez głosowanie
 • głosujący może oddać jeden głos na projekt zintegrowany i jeden głos na projekt osiedlowy
 • głosowanie zaplanowano na wrzesień, w dniach 8-18
 • głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania oraz elektronicznie
 • wyniki głosowania podamy do publicznej wiadomości 30 września 2016 r.
Pogoda