Idź do treści strony
OBO

Do zadań Zespołu Koordynującego III edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego należy w szczególności:

  • uczestnictwo w weryfikacji formalnej wniosków dokonanej przez właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Miasta Olsztyna,
  • rozpatrywanie odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej,
  • decyzja o uznaniu projektu za ogólnomiejski i osiedlowy,
  • przyjęcie wyników głosowania i przekazanie ich do Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego celem opublikowania,
  • ocena procesu wdrażania budżetu obywatelskiego,
  • przedstawiciele ZK uczestniczą w kampanii informacyjno – edukacyjnej.
Pogoda