Idź do treści strony
OBO

Punkty konsultacyjne

Pomoc w przygotowaniu wniosku:

  • Ratusz, Plac Jana Pawła II 1, pok. 221
  • FOSa, ul. Linki 3/4, 4 piętro

Zdrowie, polityka senioralna i społeczna:

  • Urząd Miasta Olsztyna ul. Knosały 3, budynek "A", pok. 15

Infrastruktura miejska i zieleń:

  • ZDZiT, ul. Knosały 3/5, pok. 109
  • Ratusz, Plac Jana Pawła II 1, pok. 225

Kultura:

  • MOK, ul. Dąbrowszczaków 3
  • Ratusz, Plac Jana Pawła II, pok. 11
Pogoda