Idź do treści strony
OBO
NR:    projektu tytuł zadania szacunkowe koszty zadania opis zadania
151 Toaleta publiczna na starówce 1.100.000 Toaleta publiczna
154 Tunel Kolejowa 1.000.000 Zaprojektowanie i wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Kolejową i Partyzantów, jako przedłużenie ulicy Kajki.
155 Wymiana ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Dworcowej 24 120.000 Zadanie będzie w całości realizowane na ternie Przedszkola Miejskiego nr 12 w Olsztynie, zlokalizowanego przy ul. Dworcowej nr 24. Realizacja zadania polega na usunięciu starego (dziurawego i zardzewiałego) ogrodzenia przedszkolnego placu zabaw oraz zamontowaniu nowego ogrodzenia, którego zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw.
156

Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Targowiska Miejskiego

100.000 Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego (propozycja w załączeniu mapa poglądowa). Prace studyjne i opracowanie dokumentacji połączenia ul. Szarych Szeregów z ul. Królowej Jadwigi z chodnikami, oświetleniem oraz parkingami dla samochodów dostawczych i osobowych.
161 Plaża na Skandzie z parkingiem 710.000 Jezioro Skanda jest bardzo popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców Os. Jaroty i Mazurskiego. Malownicza plaża z piaszczystą skarpą stwarza możliwość wspaniałego wypoczynku.
Lokalizacja: Okolice jeziora Skanda. Co wykonać: przebieralnie, parking dla rowerów, samochodów, stanowiska ratowników, mały pomost, mała gastronomia.
162

Olsztyński tramwaj kultury

1.000.000 Nasz „Instytut” zamierza ustawić stary wóz tramwajowy na Stary Mieście w Olsztynie (Pan Prezydent wyznaczył nam już miejsce). Odbywałyby się tam projekcje multimedialne, dotyczące historii Olsztyna (wystrój tramwaju nawiązywałby do lat międzywojennych XX wielu, zostałyby w nim umieszczone fotografie starego Olsztyna i olsztyńskich tramwajów oraz trolejbusów). Przy okazji działalności kulturalnej w zabytkowym wozie tramwajowym sprzedawana byłaby kawa i przekąski przyrządzane w sposób etniczny.
163 Urządzenie ścieżki spacerowo-rowerowej dookoła jeziora Krzywego 1.000.000 Urządzenie ścieżki spacerowo-rowerowej dookoła jeziora Krzywego w Olsztynie wraz z oświetleniem.
168 Rozbudowa ogólnodostępnej architektury sportowo-rekreacyjnej do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu przy ZSEiT w Olsztynie Projekt obejmuje: przygotowanie terenu; zbudowanie trybun przy orliku (od strony torów kolejowych); zbudowanie siłowni na wolnym powietrzu i drabinek do ćwiczenia sąsiedztwie boisk Orlika; wyrównanie powierzchni parkingu zlokalizowanego w pobliżu boisk sportowych; wyremontowanie drogi wewnętrznej.
169 Modernizacja boiska szkolnego przy Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Puszkina w Olsztynie. 1.000.000 Wykonanie boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i oświetleniem oraz bieżni lekkoatletycznej wokół boiska.
170 Toaleta publiczna na starówce 1.100.000 Zorganizowanie ważnego dla mieszkańców i turystów obiektu – toaleta publiczna na starówce. Wykonanie lekkiego obiektu (najlepiej w pobliżu parkingu przy ul. Nowowiejskiego).
171 Wymiana kostki brukowej z nową podsypka 800.000 Olsztyn, ul. Gałczyńskiego 30 do 50. Wymiana kostki brukowej w ulicy z nową posypką podłoża.
172 Mała architektura - pomnik Baltazar ze Skajbot siedzący na kamiennej ławie. Olsztyńska postać historczyna sprzed 560 lat. 3.1. Opis jest we wniosku złożonym 20.06.2014 r. (ksero w załączniku)
3.2. Lokalizacja – zgodna z wolą prof. Stanisława Achremczyka to sąsiedztwo Wysokiej Bramy
3.3. Plansza w skali 1:1 jest w OBN, ul. Partyzantów. Radę Miasta plansza drażniła. Nakazano zabrać, więc zawiozła tam gdzie Baltazara przyjęli.
3.4. Precyzyjne określenie lokalizacji: zgodnie z sztuką perspektywicznego myślenia: Makietę (planszę) postawić w okolicach Wysokiej Bramy oraz dopasować pod kątem perspektywy przewidywanego zainteresowania turystów.
176 Remont i modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów wewnętrznych do Przychodni Lekarskiej działającej w ramach umowy z NFZ zlokalizowanej w Olsztynie, ul. Kościuszki 32. 52.872,37 Zadanie polega na: modernizacji i przebudowie podjazdu dla niepełnosprawnych, matek z dziećmi oraz schodów zewnętrznych do Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 32. W związku z budową linii tramwajowej w linii ulicy Kościuszki występuje kolizja dotychczas istniejącego podjazdu z wytyczonym pasem drogowym – w tym chodnik dla przechodniów.
180 Wymiana kostki brukowej oraz obrzeży 2.000.000 Do wykonania wymienić kostkę brukową z nową betonową podsypką oraz wymiana obrzeży z chodnikami. Lokalizacja w Olsztynie, osiedle Mleczna, ulica Gałczyńskiego od ulicy Tobruku do ulicy Tuwima, pomiędzy nr Gałczyńskiego 1,2…20…30-32, 36, 38, aż do połączenia ulicy Iwaszkiewicza do końca ulicy Tuwima.
188 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej deptak Nagórki-Jaroty z ulicą Sikorskiego z odnowieniem lub wbudowywaniem i połączeniem ścieżek pieszo-rowerowych na osiedlach: Nagórki, Jaroty, Pieczywo, Generałów. 1.000.000 Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca deptak Nagórki-Jaroty z ulicą Sikorskiego. Początek od deptaka pomiędzy Ogródkiem Jordanowskim, a placem zabaw aż do ulicy Sikorskiego i odnowieniem lub wbudowywaniem i połączeniem ścieżek pieszo-rowerowych na osiedlach: Nagórki, Jaroty, Pieczywo, Generałów. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą zakończoną przy Ogródku Jordanowskim „miasteczkiem” do nauki przepisów o ruchu drogowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Należy w ramach zadania wybudować ścieżkę pieszo-rowerową łączącą deptak Nagórki-Jaroty z ulicą Sikorskiego z odnowieniem lub wbudowywaniem i połączeniem ścieżek pieszo-rowerowych na osiedlach: Nagórki, Jaroty, Pieczywo, Generałów. Wokół ścieżki pieszo-rowerowej planuje się ustawić lampy, ławeczki, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, stoły do gry w szachy, warcaby i inne elementy rekreacyjne dla lokalnej społeczności. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu w ramach organizacji zadania.
191 Nowa piękna, duża fontanna na Starym Mieście w Olsztynie 10.000.000 Fontanna na placu przed restauracją „Staromiejska”. Ma to być duża żaglówka z białym żaglem z plastiku lub metalu emaliowanego na biało i osoby bardzo realistyczne jak pomnik Kopernika koło zamku w Olsztynie. Odlew z mosiądzu. Na pokładzie mają być tylko w slipkach 2 młode, zgrabne, długowłose dziewczyny z odkrytymi biustami i 2 młodych, dobrze umięśnionych młodych mężczyzn. Sterują żaglówką. Całość ma być piękniejsza niż fontanna z Neptunem na Starym Mieście w Gdańsku. Ma być taka jak najpiękniejsze fontanny na świecie.
192 Kompleks boisk sportowych/piłkarskich za sztuczną trawą i wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową. 1.000.000 Na ternie istniejącego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej i ceglastej przewidziano wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej gr. 12mm na podbudowie dynamicznej. Pod płytą boiska należy wykonać drenaż odwadniający z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej. Ze względu na ograniczenia lokalizacyjne wydzielone będzie boisko piłkarskie o wymiarach 30x50 m oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x30 m. Na płycie boiska wielofunkcyjnego należy przewidzieć wybudowanie tuleji umożliwiających montaż osprzętu niezbędnego do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa. Wokół boisk wykonane będą systemowe piłkochwyty uniemożliwiające przedostawanie się piłek poza obszar boisk. Zaplecze socjalne dla użytkowników boisk udostępnione będzie w istniejącym przyległym do budynku. Lokalizację boisk przedstawiono w załączniku graficznym (I LO im. A.Mickiewicza w Olsztynie)
195 Park Pupila - Grzebowisko dla Zwierząt 1.000.000 Olsztyńskie stowarzyszenie Klub Miłośników i Hodowców Club 4 Cats planuje wykonanie i prowadzenie grzebowiska dla małych zwierząt. Na grzebowisku będzie można pochować nie tylko psa czy kota, ale także świnkę morską, królika, chomika, jaszczurkę, myszkę czy ptaka. Możliwe będzie ponadto zorganizowanie pochówków zbiorowych oraz indywidualnych dla zwierząt zasłużonych np. psów policyjnych, w osobnych kwaterach.
197

Kapitalny remont boiska przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

468.776,40 Powyższe zadanie ma na celu przebudowę, modernizację i rewitalizację ogrodzonego terenu przy ZSEH przy ul. Paderewskiego 10/12 w Olsztynie. Planowane jest rozbudowanie zewnętrznej bazy sportowej obok szkoły. W zakresie projektowanych prac wzięto pod uwagę wykorzystanie istniejącego boiska (asfaltowego jak też trawiastego). W zakładanym głównym etapie robót ujęte zostały następujące składowe: budowa nowej bieżni z nawierzchnią poliuretanową; wykonanie czterech dwustanowiskowych stacji siłowni zewnętrznej oraz sprzętem aerobowym do fitness; powstanie bezpiecznego boiska do piłki nożnej oraz koszykowej na nowym podłożu z poliuretanu. Wybudowanie zewnętrznych stołów betonowych do tenisa stołowego oraz stołu z planszami do warcaby/szachów. W ramach prac ujęto także: przebudowę ogrodzenia wysokiego (4m) i uzupełnienie go o wygodne wejścia oraz parking dla rowerów. Wybudowanie nowych stanowisk do skoku w dal wraz z rozbiegiem oraz stanowiska do pchnięcia kulą. Wzięto także pod uwagę doposażenie terenu w punkty oświetleniowe, monitoring, kosze na śmieci i ławeczki rekreacyjne oraz tablice do zapisywania wyników.
Projekt zakłada otwarcie terenu na potrzeby mieszkańców Olsztyna oraz osiedla Zatorze i zakłada całodobową dostępność. Powyższe spowoduje, że obecnie zamknięty obszar boiska ze względów bhp stanie się atrakcyjny zarówno sportowo jak też rekreacyjnie dla każdej grupy wiekowej. Ponadto zakładany projektowany zakres prac, nada terenowi nową świeżą i uniwersalną funkcjonalność.
200 Zasłonięcie (obudowanie) pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej, konstrukcja drewnianego lub inną w kształcie łuku triumfalnego 320 000 Zasłonięcie pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej na placu X. Dunikowskiego konstrukcją w kształcie łuku triumfalnego zasłaniajacego istniejący w Olsztynie symbol gloryfikujacy totalitaryzm. Konstrukcja powinna być maksymalnie prosta drewniana lub z innego materiału odpornego na warunki atmosferyczne i po prostu zasłaniać dwie istniejace szubienice konstrukcją zamkniętą w kształcie łuku triumfalnego. Umozliwi to happeningi artystyczne z okazji patriotycznych lub innych (rocznica chrztu polski, Grunwaldu, Roty itp.).
Pogoda
Pogodnie 1°C
Czyste niebo 3°C