Idź do treści strony
OBO
NR:    projektu   tytuł zadania  osiedle szacunkowe koszty   opis zadania uwagi uwagi
7 Koncepcja (projekt) rewitalizacji komunikacji pieszej i rowerowej na osiedlu Nagórki. Nagórki 110 000 Zaprojektowanie spójnego układu komunikacji pieszej i rowerowej na osiedlu Nagórki, m. in. zaprojektowanie ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, poszerzenie chodników i wykonanie ścieżek rowerowych, usunięcie barier architektonicznych, zaprojektowanie wewnątrzosiedlowego ciagu spacerowego zawierajacego: miejsca na sezonowy handel, miejsce na WC, stojaki rowerowe, wnęki na ławki, miejsca cichego wypoczynku. Określenie kosztów realizacji z podziałem na zadania. Wyłozenie projektu do oceny mieszkańców Nagórek przed jego ostatecznym zamknięciem. GRUNTY NIE NALEŻĄ DO GMINY
19 Boisko do gry w piłkę dla dzieci na Jarotach Jaroty 19 500 Wykonanie boiska dla dzieci, aby mogły bezpiecznie grać w piłkę. Wolne miejsce na boisko jest przy ul. Flisa (skrzyżowanie Flisa i Piotrowskiego i dalej wzdłuż ulicy Flisa prawie do skrzyżowania z Jarocką). TEREN W UŻYTKOWANIU SPÓŁDZIELNI
33 Remont dojazdu do garaży i budowa mini placu dla dzieci przy ul. Poprzecznej 2-2a w Olsztynie Podleśna 102272,91 Zadanie polegać będzie na zdjeciu zniszczonej i dziurawej nawierzchni dojazdu do garaży oraz parkingu za budynkiem przy ul. Poprzecznej 2-2a w Olsztynie. Wywiezienie zdjętej warstwy, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie krawężników oraz ułożenie nowej kostki betonowej. Dodatkowo zostanie wykonana piaskownica, ustanowiona zjeżdżalnia i huśtawka dla dzieci. Wszystkie te prace zostaną wykonane na działce nr 16-11/21. NIEBEZPIECZNA LOKALIZACJA PLACU ZABAW, ZBYT BLISKO PARKINGU
37 Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Dywizjonu 303 Kościuszki 22 200 Wykonanie placu zabaw dla dzieci w wieku 3-12 lat, zjeżdżalni, małego linarium, toru przeszkód, piaskownicy, domku drewnianego itp.. GRUNTY NIE NALEŻĄ DO GMINY OLSZTYN
41

Chodnik wzdłuż ulicy Zientary-Malewskiej: od ul. Zimowej 2a (Zalbki) do przystanku "Karolin"

Zielona Górka 110 000 Ułożenie chodnika od bloku przy ul. Zimowej 2a do przystanku "Karolin" (skrzyżowanie Track-Zientary-Malewskiej-Letniej). Chodnik oświetlony po jednej stronie ulicy (ok. 800 m drogi dla pieszych). ZA MAŁE DOSTĘPNE ŚRODKI
56 Poszerzenie chodnika o 1 m na odcinku od skrzyżowania Żołnierska - Parkingowa Kormoran 15 000 Poszerzenie chodnika o 1 m na odcinku od skrzyżowania Żołnierska - Parkingowa NIEZGODNE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA, ZIELEŃ URZĄDZONA
57 Uzupełnienie i odnowienie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 12 oraz wymiana mebli w szatniach dzieci Pojezierze 49 500 Zadanie w całosci będzie zrealizowane na terenie Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Dworcowej 24. Uzupełnienie wyposażenia istniejącego placu zabaw, zakupienie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych, wymiana mebli w szatniach dzieci, zorganizowanie zajęć dla dzieci, przeciwdziałających powstawaniu wad postawy. NIE SŁUŻY OGÓŁOWI MIESZKAŃCÓW, ZADANIA OŚWIATOWE
61 Montaż fontanny pływajacej w stawie przy ul. Wilczyńskiego w Olsztynie (skwer A. Fieldrofa-Nila) Jaroty 100 000 Zaprojektowanie i montaż fontanny pływajacej na stawie przy ul. Wilczyńskiego na skwerze A. Fieldorfa-Nila. Fontanna powinna posiadać minimum 5 obrazów wodnych wraz z podświetleniem. Montaż fontanny pływajacej zlokalizowany jest na działce nr 125-47 będące wyłączną własnoscią gminy Olsztyn w administracji ZdZiT. WSKAZANY ZBIORNIK NIE NADAJE SIĘ DO REALIZACJI PROPONOWANEGO ZADANIA, NISKI LIMIT ŚRODKÓW
66 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ciągu ul. Towarnickiego Brzeziny 90 000 Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej brakujacego odcinka drogi w ciagu ulicy Towarnickiego na osiedlu Brzeziny w Olsztynie. Dokumentacja projektowa ma określic zakres niezbędnych czynności, dokumentów oraz wymagań niezbednych do uzyskania pozwolenia na realizację budowy odcinka drogi zlokalizowanej na działce nr 256/102, obręb 114 o parametrach: szerokość jezdni 6m, na łuku 7,2m, długość 320 m.b. GRUNTY UWM
76 Skwer z minifontanną Śródmieście 95 000 Ozdobny skwer minifontanna. 1 maja vis a vis Teatru Jaracza obok pomnika Jaracza. ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ FONTANNY
77 Klasa sportowa o profilu szachy od kl. 1 w SP 10 w Olsztynie Podgrodzie 100 000 Utworzenie klasy szachowej w SP10 w Olsztynie. SP10 cieszy się wielkim zainteresowaniem szachami wśród dzieci. Od 2011 roku SP10 zajmuje I miejsce w lidzie szkolnej do 2015roku.  
79 Siłownia sportowo-rekreakcyjna na powietrzu w Parku Podzamcze między ul. Wyzwolenia i Nowowiejskiego Śródmieście 110 000 Montaż sprzętu siłowego (do wyboru) w parku. TRWA MODERNIZACJA PARKU
80 Stołówka pod chmurką dla turystów z własnym prowiantem Śródmieście 110 000 Wydzielenie miejsca w Parku Centralnym (lub innym miejscu)gdzie turyści i nie tylko mogliby w sposób bezpieczny i kulturalny spożyć własny posiłek. W PARKU TAKIE ROZWIĄZANIA JUŻ ISTNIEJĄ
81 Powiekszenie ilości ścieżek rowerowych na ścisłej Starówce Śródmieście 110 000 Wyznaczenie ciągów rowerowych w ciagu ulicy Prostej lub Kołłątaja. NIEZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI
82 Mini ogród botaniczny Śródmieście 110 000 Założenie ogrodu botanicznego na terenie gminnym pomiedzy schodami (Małłków) i ulicą Wyzwolenia a posesjami Curie Skłodowskiej 8,9. WYSOKIE KOSZTY GENEROWANE W LATACH NASTEPNYCH, WYCENA ZADANIA ZBYT NISKA
86 Remont chodnika na ul. Kołobrzeskiej Pojezierze 110 000 Chodnik na ul. Kołobrzeskiej ma dużo do życzenia(dziury, połamane płytki oraz nierówności, które utrudniaja się poruszanie. Nadmieniam, że są to odcinki chodnika, które należą do miasta. PROJEKT KOLIDUJE Z PLANAMI PROGRAMU BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH
88

Enklawa zieleni przy ul. Witosa - uratuj ją i ciesz się życiem!


Jaroty 100 000 Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu. Inwentaryzacja zieleni, ochrona drzew i krzewów, sadzenie nowych. Budowa chodników i ścieżek rowerowych (dla obniżenia kosztów dopuszczalny materiał typu żwir, szuter). Instalacja oświetlenia i obiektów małej architektury, tj. ławki, kosze itp. Budowa urządzeń rekreacyjnych typu siłownia plenerowa, plac zabaw (nie za duży). Budowa małej sceny, w celu stworzenia miejsca dla co weekendowych zabaw dla dużych i małych mieszkańców (np. koncerty małych nieznanych grup, nowych doznań muzycznych itp.)-gdy koszty na to pozwolą, ewentualnie II etap za rok. REALIZACJĘ UTRUDNIA TRWAJACA BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ
89 Boisko do koszykówki przy ul. Kanta w cichej technologii Jaroty 82 000 Budowa boiska dużego lub dwóch mniejszych "połówek" boiska w technologii nawierzchni z polipropylenu. Jest to nawierzchnia o wiele bardziej cicha od betonowych boisk, dlatego nie generowałby się hałas. Boisko powstałoby w miejscu nieużywanego obecnie boiska do siatkówki znajdujacego się na terenie pomiędzy blokami przy ul. Kanta 26/28/32. Użyta technologia sprawia, ze boisko jest trwałe, ciche , nie gromadzi wody i łatwo sie czyści. DZIAŁKA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
92 Zaległe ekrany Mazurskie 80 - 100 000 Montaż ekranów dźwiękochłonnych mna murze oporowym przy ul.Synów Pułku. Z chwilą uruchomienia obwodnicy i puszczenie tranzytu ciężarowego ul. Synku Pułku, życie mieszkańców stało się koszmarem. Natężenie ruchu wzrosło do niespotykanej częstotliwości. Ciężkie transporty powodują bardzo uciążliwy hałas zycie toczy się przy zamkniętych oknach, hałas nie pozwala spać, prowadzić spokojnego życia. Mieszkańcy zaczęli chorować na choroby psychiczne. Ekrany miały zniwelowaćhałas uciążliwy dla życia. To nam obiecano, ale niezrealizowano bo brak było funduszy. Teraz są i nareszcie bedą zamontowane ekrany. WNIOSEK WYSŁANY PO TERMINIE
95 Budowa chodnika o szerokości 1 metra i długości ok. 110 metrów na ulicy Gwiezdnej Kortowo 110 000 Na Słonecznym Stoku przy ul. Gwiezdnej od posesji nr 9 do ul. Dąbrowskiego brak chodników. Prosimy o wykonanie wąskiego chodniczka o szerokości 1 metra i długości 110 metrów po lewej stronie ulicy. Należy również uzupełnic oświetlenie. NIEZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI, ZA WĄSKI CHODNIK
99 Naprawa chodnika na ul. M.C. Skłodowskiej po prawej stronie schodząc w dół Śródmieście 100 000   ANONIM, BRAK DANYCH WNIOSKODAWCY
101 Fontanna w Parku przy pomniku Stefana Jaracza Śródmieście 110 000 Lokalizacja tuż obok popmnika Stefana Jaracza. DRZEWOSTAN UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ FONTANNY
103 Budowa chodnika ul. Kasztanowa Likusy 110 000 Naprawa bądź budowa obustronna chodnika przy ul. Kasztanowej. NISKI LIMIT ŚRODKÓW
106 Budowa chodników ul. Akacjowa Likusy 110 000 Wybudowanie chodników po obu stronach ul. Akacjowa. NISKI LIMIT ŚRODKÓW
107 Uporządkowanie terenu - podwórka przy budynku Katowicka 2a. Przełozenie chodnika przy budynku wykonanie dojścia do ul. Kasztanowej (do sklepu) Podleśna 94 500 Teren do uporządkowania to działki 23/151/4 i 23/148 - dojście do sklepu przy ul. Katowickiej - niwelacja stromizny - wykonanie 3,4 stopni. Przesuniecie chodnika - ułożenie nowych płyt przy budynku Katowicka 2a na odległość 5-6m (trasa przejsciowa na pobliskie działki i uczelnie). Utwardzenie podwórka - polbrukiem-niwelacja nierównosci, wystające studzienki. NISKI LIMIT ŚRODKÓW
108 Wymiana nawierzchni ścieralnej drogi dojazdowej do budynków Bałtycka 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 9 oraz Żółta 10a Nad Jeziorem Długim 73 000 Zadanie ma na celu wymianę zniszczonej nawierzchni ścieralnej na drodze dojazdowej do budynków Bałtycka 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 9 oraz Żółta 10a. Droga położona jest na działce oznaczonej identyfikatorem 286201_1.0033.226. Szacunkowa ilość nawierzchni podlegajacej naprawie to 1000m2. Zadanie podzielono na etapy: frezowanie (równanie) istniejacej nawierzchni na grubosci do 4cm, poprawa łuku drogi - poszerzenie w miejscu położenia płyt betonowych, ułozenie nowej nawierzchni ścieralnej-grubość 4 cm. NISKI LIMIT ŚRODKÓW
110

Przestrzeń komunikacyjna miedzy ul. Gietkowską a Artyleryjską


Wojska Polskiego 110 000 Zaniedbany teren zielony między ul. Gietkowską a Artyleryjską działki obr. 30-21/1 i 30/21-2. Projekt zakłada uporzadkowanie terenu miedzy ulicą Gietkowską a Artleryjską w Olsztynie. Zagospodarowanie go w ten sposób, aby służyło mieszkańcom dzielnicy, jako ciąg komunikacyjny pomiędzy Koszarami Dragonów i znajdujacymi się w okolicy budynkami mieszkalnymi (7 budynków wielorodzinnych) oraz Szkołą Mistrzostwa Sportowego a centrum miasta. Działania: stworzenie projektu zagospodarowania przestrzeni między ul. Gietkowską a Artyleryjską, utworzenie nawierzchni utwardzonej, która umożliwi spacerowanie oraz przejscie między ulicami, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zielonego wraz z uwzględnieniem istniejacych drzewostanów oraz nowymi nasadzeniami, oświetlenie terenu wzdłuż przejścia, postawienie dwóch ławeczek wzdłuż przejścia. materiały planistyczne
112 Uporządkowanie parkingu osiedlowego przy Parku Kusocińskiego Pojezierze brak kosztów zadania Parking przy ul. Dworcowej 24, służący trzem przedszkolom oraz szkole podstawowej (dz. 97-11/4) w okresie jesienno - zimowym i wiosennym nie nadaje się do użytku. Rodzice korzystają z tego miejsca codziennie w godz. 6.30-8.00 i 14.00-16.00, w tym czasie jest tam bardzo duży ruch i bardzo dużo samochodów. Policja i Straż Pożarna znają to miejsce bardzo dobrze. Powierzchnia 250m2, ułozenie kostki brukowej, zagospodarowanie częśći zajeżdżonego zieleńca na parking. NIE JEST TO MIEJSCE PRZYSTOSOWANE DO PARKOWANIA SAMOCHODÓW
113 Budowa parku do Street Workout, Cross Training Nagórki 56 000 Budowa parku do Street Workout, Cross Training wraz ze standardowym zestawem urządzeń oraz wykonaniem nawierzchni z płytek poliuretanowych na nowej podbudowie (pow. ok.. 60m2). Lokalizacja Olsztyn (Nagórki), ul. Murzynowskiego w okolicy budynku nr 20. Działki nr 156, 157/3, 154/3, 153 (do wyboru). TERENY UŻYTKOWANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ
126 Naprawa chodnika dla pieszych Nagórki brak kosztów zadania Chodnik na ul. Orłowicza (lewa strona idąc pod górę od ul. Synów Pułku) - ok. 20 m chodnika to zlasowana nawierzchnia betonowa. Należałoby dostosować rodzaj nawierzchni albo do polbruku ułożonego od strony synów pułku lub do nawierzchni asfaltowej, która istnieje na dalszej części wiodącej pod górę ul. Orłowicza. BĘDZIE REALIZOWANY
127 Plac dla psów - DOGOPARK Jaroty 46 000 Dogopark-czyli park dla psów, gdzie właściciele czworonogów będą mogli wyprowadzać swoich pupili bez smyczy, a także szkolić zwierzęta na specjalnie przygotowanych przeszkodach, np. kładka, tunel, przeszkody do przeskakiwania o regulowanej wysokości (wszystkie przeszkody zamocowane na stałe). Powinno to być miejsce dość spore, aby psy mogły nie tylko swobodnie się wybiegać, ale także żeby przeszkody mogły stać w odpowiedniej od siebie odległości, tak, aby psy podczas zajęć na siebie nie wpadały(tj. ok. 100mx60m). W Dogoparku powinno też być oddzielone miejsce na załatwianie potrzeb przez psy (oczywiście z podajnikiem na woreczki i kubłek na śmieci). Kilka ławek i niewielka wiata tez byłyby mile widziane. Całość powinna być ogrodzona. Taki duży i nie zagospodarowany plac, który doskonale do tej inwestycji się nadawał jest na osiedlu Jaroty, na ul. Płoskiego w stronę osiedla Tęczowy Las. NIEPRECYZYJNA LOKALIZACJA, NA WSKAZANYM TERENIE WIĘKSZOŚĆ DZIAŁEK JEST PRYWATNA
132 Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pieczewo Pieczewo 110 000 Modernizacja placu zabaw znajdującego się pomiedzy budynkami Gębika 83 a Gębika 65. Obecny plac zabaw był wykonany ok.. 17 lat temu i nie przystaje już do wymogów współczesnych czasów. Posadowione zabawki nie są już bezpieczne, szczególnie dla mniejszych dzieci. Wystajace zewsząd drzazgi i przerdzewiałe elementy odstraszają rodziców, którzy chcieliby by ich pociechy bez uszczerbku na zdrowiu korzystały z tego typu obiektów. TEREN W UŻYTKOWANIU SPÓŁDZIELNI
147 Utworzenie traktu spacerowego pieszo-rowerowego na drodze z płyt pomiędzy Zaciszem, Pimpickiego a Teczowym Lasem Generałów 110 000 Utworzenie trasy pieszo-rowerowej dla mieszkańcow południowej części Osiedla Generałow jako Utworzenie trasy pieszo-rowerowej dla mieszkańcow południowej części Osiedla Generałow jako
przestrzeni i wypoczynku na mieszkańcow osiedla. Naprawa uszkodzonych płyt, egzekucja naprawy
drogi od dotychczasowych użytkownikow, przeklasyfikowanie drogi z drogi technicznej na tresę
pieszo rowerową. Ustawienie ławek, utworzenie miejsca do uprawiania aktywności ruchowej,
doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze. Zatrudnienie kancelarii prawnej celem egzekucji
naprawy drogi z płyt łączącej Zacisze, Pimpickiego i Tęczowy Las. Konieczne jest oznakowanie
drogi, możliwe do ustawienia kosze do gry w koszykowkę, słupki do rozstawienia siatki do siatkowki,
siatki do badmintona, stojakow na rowery itp. Droga z płyt będąca obecnie z zarządzie ZDZiT
wybudowana przez PWiK, droga łącząca Osiedle Zacisze, Pimpickiego z ul. Grabową a dalej
Tęczowy Las. W miejscu ustawienia ławek konieczne dołożenie po dwoch płyt oraz ustawienia
pojemnika na śmieci.
 
149 Remont ul. E. Plater Śródmieście      
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 14°C
Pogodnie 24°C