Idź do treści strony
OBO
31.08.2020 15:26

Jak zagłosować w OBO?

Każdy mieszkaniec Olsztyna może wziąć udział w głosowaniu na projekty OBO 2021. Zapraszamy do udziału w głosowaniu wszystkich olsztyniaków, którzy chcą mieć wpływ na swoje otoczenie – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Jeśli nie jesteś zameldowany, ale mieszkasz w Olsztynie, wypełnij oświadczenie. Czas na dopisanie się do listy uprawnionych upływa w połowie września.

W olsztyńskim budżecie obywatelskim uprawnienie do głosowania mają wszyscy mieszkańcy Olsztyna, bez żadnych wykluczeń i kryteriów. Mieszkańcem danej gminy jest osoba przebywająca na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu (Art. 25 Kodeks cywilny - Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.).

Dla mieszkańców Olsztyna bez zameldowania lub mieszkańców, którzy nie figurują w rejestrze wyborców przygotowaliśmy specjalny formularz-oświadczenie, za pomocą którego można dopisać się do listy uprawnionych do głosowania w OBO mieszkańców Olsztyna.

Formularz jest dostępny w systemie obsługi wniosków i głosowania: glosujobo.olsztyn.eu

Formularz składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do 14 września 2020 r. do godz. 12.00!

Zgodnie z dokumentami OBO 2021 (Zarządzenie Nr 158 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia VIII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
§ 33. 1. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych
w Olsztynie oraz - w przypadku osób nie posiadających meldunku w Olsztynie - na podstawie rejestru wyborców.
2. Osoby nieznajdujące się w bazie meldunków oraz w rejestrze wyborców mogą zostać dołączone do bazy osób uprawnionych do głosowania na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
3. Oświadczenie może zostać złożone nie później niż do dnia 14 września 2020 r. do godz. 12.00
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1 w Olsztynie.

W tym roku głosowanie odbędzie się w dniach 1-16 października, przede wszystkim w formie elektronicznej. Pod adresem glosujobo.olsztyn.eu już można zapoznawać się z propozycjami mieszkańców. Wnioski są w większości w ocenie merytorycznej, listę ostatecznie dopuszczonych do głosowania projektów przedstawimy 30 września.

Do pobrania wniosek o wpisanie na listę uprawnionych do głosowania w ramach OBO:

Powróć do archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 10°C
Pochmurnie 13°C