Idź do treści strony
OBO
29.04.2022 14:06

Jakie projekty do realizacji w 2023 roku?

W przyszłym roku wracają do realizacji projekty niedokończone w edycji VIII i przeniesione z edycji IX.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w tym roku zrealizujemy 36 projektów. Trzy projekty trafią do harmonogramu na 2023 rok. Poniżej tabela realizacji.

l.p.

Projekty do realizacji w 2023 roku (niedokończone w 2021 r. i zawieszone w 2022 r.)

Nr pro.

Nazwa projektu miejskiego

Koszt

Realizacja

Rok przeniesienia

Kwoty na dokończenie realizacji w 2023 r.

1.

51

Edukacyjny Ekotaras

500 000

Wydział Inwestycji

2021

475 646

2.

91

Rowerowy Plac zabaw PUMPTRACK Olsztyn – Jaroty

500 000

Wydział Inwestycji

2021

472 940

3.

12

Grajmy w koszykówkę! – modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie

500 000

Wydział Inwestycji

2021

463 715

4.

13

Podwórko dla wszystkich – zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu

50 000

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

2021

40 160

5.

41

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przez instalację nowoczesnego systemu monitoringu

169 300

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa

2021

169 300

6.

2

AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!

500 000

Wydział Zdrowia

2022

500000

7.

19

Remont ulicy Murzynowskiego. Odcinek od przejścia dla pieszych na wysokości ,,Warzywniaczka" do ulicy Krasickiego

224040

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

2022

224040

8.

60

Remont chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie

199085

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

2022

213845

 

SUMA KWOT REALIZACJI PROJEKTÓW Z 2021 i 2022 ROKU DO WYKONANIA W 2023 R.

2 559 646

Zawieszenie procedury konsultacji społecznych X edycji i przeniesienie jej na 2023 rok umożliwi dokończenie zobowiązań z poprzedniej edycji, pozwoli na polepszenie procedury wyboru projektów oraz pozwoli na urealnienie realizacji przyszłych zobowiązań.

Zapisy ustawy nakładającej na miasta na prawach powiatu obowiązek corocznego wyboru projektów obywatelskich do realizacji w ciągu jednego roku i o określonej wartości, powodują nawarstwianie się zobowiązań, często niezwykle trudnych do realizacji (ze względu na rosnące koszty, inflację, zmieniające się przepisy), co powoduje obniżenie jakości wykonania budżetu obywatelskiego.

Powróć do archiwum
Pogoda