Idź do treści strony
OBO
17.07.2020 11:47

Ludzie OBO

Losowanie zespołów - koordynującego i oceniającego

Olsztyński Budżet Obywatelski to nie tylko projekty i ich finansowanie, to przede wszystkim ludzie, mieszkańcy Olsztyna, którzy oddają swój czas i zaangażowanie, po to by w przyszłym roku powstały najpotrzebniejsze zdaniem mieszkańców projekty.

Jak ma przebiegać OBO, zasady i tryb OBO określa przyjęta w ubiegłym roku uchwała Rady Miasta. Dokument powstawał w drodze konsultacji społecznych, przy czym Olsztyński Budżet Obywatelski to też proces konsultacyjny – choć szczególny, z własnymi regulacjami – wyjaśnia Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna.

Wszystkie dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, ale także na naszych stronach internetowych poświęconych Olsztyńskiemu Budżetowi Obywatelskiemu:
* obo.olsztyn.eu – strona projektu
* glosujobo.olsztyn.eu – system obsługi wniosków.

Nad wszystkimi procedurami czuwają dwa zespoły: Koordynujący i Opiniujący. Wśród członków zespołów są przedstawicielki i przedstawiciele różnych środowisk i grup społecznych naszego miasta.

Koordynacja
1) Andrzej Skonieczny - przedstawiciel Prezydenta Olsztyna,
2) Magdalena Binerowska -przedstawicielka Prezydenta Olsztyna,
3) Bartosz Kamiński - przedstawiciel Prezydenta Olsztyna,
4) Wiesława Chudzik-Ziółkowska- Mieszkanka Olsztyna,
5) Violetta Sowa - Mieszkanka Olsztyna,
6) Ewa Dobrzeniecka - Mieszkanka Olsztyna,
7) Mirosław Arczak - Radny Rady Miasta Olsztyna,
8) Marian Zdunek - Radny Rady Miasta Olsztyna,
9) Ewa Zakrzewska - Radna Rady Miasta Olsztyna,
10) Paweł Szczur - przedstawiciel Rad Osiedlowych,
11) Małgorzata Glińska - przedstawicielka Rad Osiedlowych,
12) Elżbieta Gączkowska - przedstawicielka Rad Osiedlowych,
13) Eugenia Barcz- przedstawicielka organizacji pozarządowych,
14) Aleksander Pieczkin – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
15) Ewa Giecko - przedstawicielka organizacji pozarządowych.

Opiniowanie
1) Hubert Schneider - Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie,
2) Kamila Walenciak - Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie,
3) Wojciech Serdyński - Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie,
4) Andrzej Skonieczny -  Wydział Inwestycji Miejskich,
5) Izabela Karwowska - Wydział Inwestycji Miejskich,
6) Katarzyna Nelke - Wydział Urbanistyki i Architektury,
7) Eliza Michalik - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
8) Maria Rudzka - Wydział Środowiska,
9) Tekla Żurkowska - Ogrodnik Miejska,
10) Radosław Paździorko - Biuro Promocji i Turystyki,
11) Katarzyna Andruszkiewicz - Biuro Sportu i Rekreacji,
12) Izabela Sowa – Dudulewicz -  Wydział Kultury i Ochrony Zabytków,
13) Leszek Wawrykiewicz - Wydział Kultury i Ochrony Zabytków,
14) Paulina Żukowska – Wydział Strategii i Funduszy Europejskich,
15) Joanna Banowska – Zespół  ds. Pomocy Publicznej,
16) Małgorzata Furgała - Zespół  ds. Pomocy Publicznej,
17) Wiesław Głownia – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
18) Mirosław Jabłoński - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
19) Małgorzata Bojarska–Waszczuk - Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie,
20) Aneta Kasperek–Palińska - Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
21) Piotr Podgórski - Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
22) Dorota Paulukanis – Hopko - Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie,
23) Magdalena Górecka – przedstawicielka MPEC,
24) Zbigniew Godlewski - Biuro ds. Obsługi Prawnej,
25) Maciej Młynowski - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

Do 16 lipca mieszkańcy złożyli 10 wniosków, są to przede wszystkim propozycje osiedlowe. Przed nami jeszcze 25 dni na złożenie projektu do realizacji w OBO 2021.

<- Wstecz do: Lista
Pogoda
Lekki deszcz 9°C
Pochmurnie 10°C