Idź do treści strony
OBO
01.06.2023 12:00

Prawie wszystko o głosowaniu

Od 5 do 18 czerwca 2023 roku odbywa się głosowanie w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim OBO 2024. Głosować można na stronie: glosujobo.olsztyn.eu. Do głosowania warto przygotować swój numer pesel oraz telefon z możliwością odbierania wiadomości sms. Po wejściu na stronę kliknij – Rozpocznij głosowanie – a następnie postępuj zgodnie z informacjami wyświetlającymi się na stronie.

Na co głosować?
Na liście do głosowania w tym roku jest 120 propozycji. 31 miejskich i 89 osiedlowych. Wszystkie zostały zgłoszone przez mieszkańców Olsztyna. Poznaj propozycje miejskie i na swoim osiedlu. Warto to zrobić przed głosowaniem. Na liście znalazło się 11 projektów miejskich miękkich i 20 twardych oraz w projektach osiedlowych 13 miękkich i 76 twardych.

Jak głosować?
Podczas głosowania można poznać projekty miejskie oraz projekty z Twojego osiedla lub wszystkie projekty osiedlowe. Każdy mieszkaniec Olsztyna może zagłosować na 6 projektów – trzy miejskie i trzy osiedlowe. Głosując wskazujemy również, który projekt Państwa zdaniem jest najważniejszy – ten otrzymuje 3 punkty, drugi w kolejności ważności – 2 punkty a trzeci 1 punkt. Nasze głosowanie może wyglądać następująco:
Projekty miejskie (liczba punktów do przydzielenia – 6)
Łąka kwietna – I wybór – 3 punkty
Koncert zespołu – II wybór – 2 punkty
Impreza sportowa – III wybór – 1 punkt.

Projekty osiedlowe (liczba punktów do przydzielenia – 6)
Chodnik przy parku – I wybór – 3 punkty
Posadzenie drzewa – II wybór – 2 punkty
Festyn sąsiedzki – III wybór – 1 punkt.

Na ile projektów?
Przedstawione przykładowe głosowanie obejmuje wykorzystanie wszystkich przydzielonych do dyspozycji głosów. Nie możemy jednak przyznać jednemu projektowi (miejskiemu lub osiedlowemu) np. 6 punktów. Możemy natomiast zdecydować się poprzeć tylko jeden projekt (miejski lub osiedlowy) i uznać, że otrzyma on 3, 2 lub 1 punkt. W ten sposób oddamy głos, ale zrezygnujemy z poparcia innych projektów.

Możemy zagłosować od razu na projekty miejskie i osiedlowe albo tylko na miejskie lub tylko osiedlowe. Nie możemy jednak głosować kilka razy, np. przy pierwszym wejściu do panelu głosowania oddać głos na najważniejszy dla Państwa projekt miejski a następnie kolejnego dnia oddać głos na dwa inne projekty miejskie. Nie możemy także głosować elektronicznie i papierowo. Jeśli oddamy głos w systemie glosujobo.olsztyn.eu nie możemy ponownie głosować na karcie do głosowania. Takie podwójne głosy są automatycznie kasowane. Dlatego warto poznać wszystkie propozycje i wybrać te najważniejsze dla nas.

Skąd wiadomo, że to ja głosuję?
Każde głosowanie musimy potwierdzić specjalnym kodem weryfikacyjnym, który otrzymają Państwo w wiadomości sms. Kod zostanie wysłany na numer telefonu, który wpiszą Państwo podczas głosowania.
Głosowanie tradycyjne odbywa się za pomocą kart do głosowania. Wypełnioną kartę należy wypełnić osobiście, czytelnie, potwierdzić swój wybór podpisem. Na karcie znajduje się także oświadczenie, że głosujący jest mieszkańcem Olsztyna. Jeżeli nie jesteś mieszkańcem Olsztyna, wybierz budżet obywatelski w Twoim mieście.

Nie mam 18-tki, co robić?
W Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim mogą głosować wszyscy mieszkańcy Olsztyna, bez ograniczeń wiekowych. Głosy najmłodszych mieszkańców naszego miasta muszą być potwierdzone przez ich rodziców lub opiekunów. W tym celu umożliwiono wprowadzenie jednego numeru telefonu aż przy 5 głosowaniach. Rodzinne głosowania mile widziane!  

Zagłosujesz na mój projekt?
Podczas głosowania na karcie do głosowania wpisujemy swój numer pesel, dlatego jeśli ktoś namawia Cię do głosowania (co nie jest zabronione) zadbaj o swoje dane. Wypełnioną kartę wrzuć do zamkniętej i zabezpieczonej banderolą urny. Znajdziesz je tutaj:
* Ratusz, pl. Jana Pawła II 1
* Punkt Obsługi Klienta w Galerii Warmińskiej, ul. Tuwima 26
* CRS Ukiel, ul. Kapitańska 23
* WCRS Aquasfera, al. Piłsudskiego 69B
* W siedzibach Rad Osiedli
* Mobilne punkty głosowania.

Nie oddawaj kart do głosowania obcym osobom, to Twoje głosowanie, Twój wybór i Twoje dane!
Jeśli chcesz zagłosować na projekt, który ktoś Ci polecił, zapisz sobie jego numer i zagłosuj elektronicznie lub sam wypełnij kartę i wrzuć do bezpiecznej urny. Wszystkie głosy oddane na kartach do głosowania są wprowadzane do systemu glosujobo.olsztyn.eu przez pracowników Urzędu Miasta Olsztyna. Kartę do głosowania można pobrać z naszej strony obo.olsztyn.eu. Przyjęte formaty będą dostępne od 5 czerwca 2023 r.

O głosowaniu krócej
* Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Olsztyna.
* Każdy mieszkaniec Olsztyna może poprzeć w głosowaniu: maksymalnie trzy projekty z listy projektów miejskich oraz maksymalnie trzy projekty z listy projektów osiedlowych.
* Wybrane projekty z listy projektów miejskich i listy projektów osiedlowych, będą otrzymywać kolejno- 3 punkty, 2 punkty lub 1 punkt.
* Wszystkie projekty musisz wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeżeli zakończysz głosowanie, powrót do platformy i oddanie głosu będzie już niemożliwe.
* Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
* W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego
* Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
* Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie 5 głosów.
* Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk "Rozpocznij głosowanie”.
* W systemie postępuj zgodnie z komunikatami na stronie.
* Głosować można całą dobę.

Powróć do archiwum
Pogoda