Idź do treści strony
OBO
12.08.2020 13:10

VIII edycja w pełni

Logo OBO

Zakończył się I etap składania wniosków do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło ponad 150 wniosków, znakomita większość została złożona online, za pomocą platformy glosujobo.olsztyn.eu. Teraz oceną zajmą się członkowie dwóch zespołów OBO: koordynującego i opiniującego.

Decyzje o tym, czy wniosek jest prawidłowo złożony podejmuje Zespół Koordynujący, który wybrał wczoraj przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Funkcje zgodzili się przyjąć: Paweł Szczur, przedstawiciel rad osiedlowych w Zespole – przewodniczący i Mirosław Arczak, radny Rady Miasta Olsztyna – wiceprzewodniczący.

- Gratuluję wybranym przedstawicielom i życzę dobrych obrad. To praca wymagająca i odpowiedzialna - komentuje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna – W tym roku to naprawdę solidny budżet, wynoszący ponad 6 i pół miliona złotych. Jego zaplanowanie powierzyliśmy po raz ósmy mieszkańcom Olsztyna. – dodaje.

Teraz członkowie Zespołu Koordynującego oceniają wnioski, przede wszystkim sprawdzają spełnienie kryteriów opisanych w dokumentach OBO:
1) złożenie projektu w terminie określonym w zarządzeniu Prezydenta,
2) zakres projektu wpisujący się w zadania gminy (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym),
3) złożenie projektu zgodnie ze wzorem formularza, który ustala Prezydent,
4) dołączenie do wniosku listy poparcia projektu miejskiego lub osiedlowego z wymaganą liczbą podpisów mieszkańców Olsztyna, (lub zrealizowanie tego obowiązku online),
5) prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku,
6) ocena ogólnodostępności zgłaszanego projektu,
7) ocena określenia zasięgu oddziaływania projektu – miejski/osiedlowy,
8) ocena określenia miękki/twardy projekt.

- Ocena wniosków zgłoszonych do OBO to wyzwanie i ogromna odpowiedzialność przed mieszkańcami Olsztyna. Jest wiele trudnych sytuacji, bo mamy do czynienia z konsultacjami społecznymi, więc z jednej strony chcemy pozytywnie ocenić jak najwięcej propozycji a z drugiej dokonać sprawiedliwej oceny. To bywa niekiedy bardzo trudne - wyjaśnia Paweł Szczur, przewodniczący Zespołu Koordynującego VIII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2021.

Po ocenie formalnej nastąpi ocena merytoryczna, której dokonają fachowcy z różnych dziedzin. Po uzyskaniu opinii merytorycznych ostateczną decyzję o dopuszczeniu do głosowania podejmie ponownie Zespół Koordynujący.

Ogłoszenie listy 30 września, a głosowanie odbędzie się w dniach 1-16 października.

Powróć do archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 10°C
Pochmurnie 13°C