Idź do treści strony
OBO
Nr projektu tytuł zadania szacunkowe koszty zadania opis zadania

150

 

"Rynek Sztuk" Udostępnienie przestrzeni Starego Miasta na działalność artystyczną

(zobacz wniosek)

78.000 Prowadzenie nieszablonowych i efemerycznych działań artystycznych różnych dziedzin sztuki, z nastawieniem na zabytkową architekturę Starego Miasta. Ożywienie zabytkowej przestrzeni poprzez działania: montaż tymczasowych instalacji artystycznych powiązanych z architekturą, sztuka site-specific, warsztaty, udział street oficerów. Rynek – jako serce miasta, z jego architekturą i jakością dziedzictwa kulturowego jako tło do awangardowych działań artystycznych.
152

Utworzenie Parku Zacisze

(zobacz wniosek)

1.000.000 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – Kortowo Sady wskazany jest w zbiegu ulic Bukowskiego i Bartąskiej teren oznaczony jako zieleń urządzona. Stale rozrastające się południowe osiedla Olsztyna wymagają utworzenia terenów publicznych, parków, skwerów. W ramach parku konieczne jest utworzenie zbiornika retencyjnego, uregulowanie już tym istniejącej sadzawki. Konieczne jest przełożenie linii energetycznej z napowietrznej na kablową. Pomysł mieszkańców na ten teren jest następujący – uregulować zbiornik, dokonać regulacji istniejącego drzewostanu, wyciąć krzaki, zmeliorować teren, doprowadzić teren do porządku i zasiać trawę. Mieszkańcy w ramach korzystania z terenu wytyczą ścieżki, wskażą miejsca najatrakcyjniejsze. To ma być forma nowoczesnych konsultacji społecznych – usankcjonować to co potrzebne mieszkańcom. Przez uporządkowanie terenu powstanie przestrzeń publiczna, a nie skupisko krzaków.
153

Uruchomienie procedury ratunkowej dla największego jeziora w Olsztynie, jeziora Ukiel (Krzywe)

(zobacz wniosek)

1.000.000 Największe w Olsztynie jezioro podlegało przez lata procesom degradacji. Dziś konieczne jest
wdrożenie procedury ratunkowej by zatrzymać degradację, poprawić jakość i stan wody w jeziorze.
Konieczne jest przywrócenie, odtworzenie zlewni jeziora (przełączenie części kanalizacji burzowej
zgodnie z zasięgiem pierwotnej zlewni). Konieczny jest stały monitoring jakości wody jeziora,
zamontowanie automatycznych stacji pomiarowo-badawczych wody – boi pomiarowej
Ogłoszenie konkursu, badawczo naukowego na opracowanie najlepszej możliwej metody rekultywacji
jeziora Krzywego.
157

Aplikacja na urządzenia mobilne: Olsztyn Dzisiaj

(zobacz wniosek)

38 000 Aplikacja na najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych (iOS, Android, Windows Phone, Android Wear, watchOS), która codziennie o 9:00 zawiadamia użytkownika o wszystkich wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych (np. festynach), które dzielą się danego dnia w Olsztynie. Po kliknięciu w powiadomienie otworzy się sama aplikacja, która pokaże szczegóły, nawigację prowadzącą do miejsca wydarzenia, możliwość zakupu biletu, zdjęcia wydarzenia i pole do komentowania i oznaczania danego wydarzenia poniższymi symbolami emoji. Dodatkowo użytkownik będzie mógł personalizować aplikację tak, aby pokazywała tylko interesujące go wydarzenia. Aplikacja będzie aktualizowana przez dziennikarzy-statystów bądź wolontariuszy.
158

Remont ciągu ulic: Marcina Kromera i Zyndrama z Maszkowic

(zobacz wniosek)

1.000.000 Roboty budowlane na ulicach: Marcina Kromera i Zyndrama z Miszkowic zgodnie z dokumentacją wykonaną przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu. Rozpoczęcie w/w robót w pierwszej kolejności na ul. M. Kromera.
159

Kampania promocyjna dla Olsztyna - Lato 2016

(zobacz wniosek)

755.000 Kampania promocyjna dla Miasta Olsztyna.
Czas realizacji: maj-czerwiec i listopad-grudzień 2016
Kampania telewizyjna i internetowa promująca Ukiel i Jarmark Warmiński.
Spot telewizyjny + emisja, banery internetowe.
Telewizja (TVN, Polsat, TVP)
Internet (różne portale – oferta przygotowana dla różnych odbiorców).
160

Europejski Kongres Architektoniczny Olsztyn 2016

(zobacz wniosek)

1.000.000 Sesja architektoniczna z udziałem europejskich architektów. Seminarium tematyczne dla uczestników z Polski, miast partnerskich i Europy. Prezentacja ciekawych rozwiązań miejskich. Promocja wydarzenia. Lokalizacja: OPNT, CRS Ukiel, UWM. Współpraca z SARP. Wrzesień 2016.
167

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) – etap II

(zobacz wniosek)

1.000.000 W ramach etapu 2 w 2015 r. planowane jest wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie instalacji elektrycznej w drugiej części Parku (od pomnika do CEiIK) oraz remonty schodów parkowych. Park Miejski Jakubowo usytuowany jest w strefie podmiejskiej północnej części Olsztyna, pośrodku południowego krańca Lasu Miejskiego, na prawym brzegu Łyny, po zachodniej stronie Alei Wojska Polskiego, przy szosie wylotowej na północ, prowadzącej w kierunku Dobrego Miasta. Park Miejski Jakubowo został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A-4328 z dnia 25 stycznia 2005 r.. Właścicielem Parku jest Gmina Olsztyn, natomiast administratorem jest Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
173

System Samoobsługowych Wypożyczalni Rowerów Miejskich

(zobacz wniosek)

470.000 Zainstalowanie stacji, w których użytkownik może samodzielnie poprzez przyłożenie do czytnika Olsztyńskiej Karty Miejskiej wypożyczyć rower miejski i oddać go w dowolnie wybranej innej stacji. Aby wypożyczyć rower, karta miejska będzie musiała być naładowana potrzebnymi środkami.
174

Rowerowa obwodnica – Droga rowerowa wzdłuż ul. Krasickiego i ul. Witosa.

(zobacz wniosek)

1.000.000 W celu zapewnienia mieszkańcom os. Pieczywo, Jaroty, Nagórki właściwych warunków do korzystania z transportu rowerowego niezbędne jest stworzenie głównej drogi dla rowerów łączącej te trzy osiedla. Wobec powyższego niezbędne jest dokonanie remontu, przebudowy i modernizacji wskazanych przez nas miejsc, tym samym prowadząc do powstania ciągłości drogi rowerowej. W związku z tym zgłaszamy konieczność wykonania prac wyszczególnionych w punkcie nr 3. Szczegółowe prace jakie należy wykonać w poszczególnych miejscach Miasta zostały określone w załączniku do niniejszego wniosku.
175

Remont i wyposażenie w urządzenia terenów rekreacyjnyco-sportowych na osiedlu Generałów

(zobacz wniosek)

928 000 1. Wykonanie toalety publicznej samoczyszczącej się. 2. Wybudowanie budynku przebierali wraz z częścią socjalno-gospodarczą. 3. Wybudowanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę siatkową, koszykówkę i kometkę. 4. Wybudowanie nowego boiska do gry w siatkówkę plażową. 5. Wybudowanie skateparku monolitycznego. 6. Ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci.
177

Łynostrada - aleja pieszo-rowerowa nad rzeką Łyną, szybki i wygodny szlak komunikacyjny, miejsce rekreacji i odpoczynku.

(zobacz wniosek)

1.000.000 W ramach zgłoszonego projektu opracowany i wybudowany ma zostać szlak pieszo-rowerowy nad rzeką Łyną na odcinku od Parku Centralnego przy ul. Niepodległości, wzdłuż rzeki do przejścia pod mostem na ul. Obrońców Tobruku, kończący się odnogą łączącą zaplanowany odcinek z ul. Iwaszkiewicza.
Zgłoszone zadanie stanowi pierwszy etap realizacji kompleksowego projektu wyeksponowania walorów rzeki Łyny poprzez stworzenie ciągu tras pieszo-rowerowych wzdłuż jej brzegów połączonych z parkami i terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców.
Koncepcja zgodna jest z uchwalonym przez Radę Miasta Olsztyna z dnia 25 .06.2014 r. „MPZP dla Zespołu Parkowego Korczaka-Mleczna w Olsztynie”.
178

Łynostrada - budowa ciągu rowerowo-pieszego po zachodniej stronie rzeki łyny i przy ul. Iwaszkiewicza o długości ok. 1200 metrów.

Wniosek połączony z wnioskiem nr 177

(zobacz wniosek)

1.000.000 Budowa ciągu rowerowo-pieszego odseparowanego od siebie, o szerokości co najmniej 2 metrów ciągu pieszego i co najmniej 3 metrów ciągu pieszego, o długości ok. 1200 metrów po zachodniej stronie rzeki Łyny od posesji Zespolonego Szpitala Miejskiego w Olsztynie do skrzyżowania ulic Tuwima i Iwaszkiewicza. Ciąg rowerowy winien być wykonany z masy bitumicznej, ciąg pieszy z kostki betonowej. Przebieg trasy na odcinku ok. kilometra biegnie w górę rzeki Łyny po jej zachodniej stronie, na ok. 100 metrze planowanej inwestycji załamuje się w kierunku zachodnim dążąc do ul. Iwaszkiewicza pomiędzy budynkami o nr 29, 31 i 33, 35 przy ul. Iwaszkiewicza włączając się do pasa drogowego ulicy Iwaszkiewicza po jego wschodniej stronie i następnie dąży do skrzyżowania ulic Iwaszkiewicza i ul. Tuwima „starej” – miejsca realizacji ciągu pieszo-rowerowego w ramach „inwestycji tramwajowej”.
179

Andergrant Music Festival Vol 1.

(zobacz wniosek)

220.000 Andergrant Music estival Vol. 1 to propozycja wydarzenia muzycznego z prawdziwego zdarzenia. Festiwal przewiduje występ artystów z pogranicza wielu gatunków: rocka jak i również hip hopu. Niesztampowy line up. Spowoduje, że na wydarzeniu będzie mogła pojawić się duża ilość, w różnym przedziale wiekowym. Poprzez muzykę łączymy pokolenia. Również będzie to idealna okazja aby rozpocząć w Olsztynie wakacje.
Data: 18.06.2016 r.
Miejsce: Amfiteatr Miejski w Olsztynie, ul. Zamkowa
Zagrają: Luxtorpeda, Lao Che, Grubson, Dwa Sławy, Bonson, Łydka Grubasa, niespodzianka, niespodzianka.
181

Betonowy skatepark o roboczej nazwie Skate Park Olsztyn

(zobacz wniosek)

700.000 - 1.000.000 Budowa dużego skateparku w technologii betonowej, betonowo-sklejkowej, przeznaczonej dla deskorolkarzy, rolkarzy, rowerzystów. Duży, dlatego, żeby przyciągnąć skate’owe imprezy skali ogólnopolskiej (na początek), a wraz z nią poszerzyć ofertę turystyczno-rekreacyjną Olsztyna – miasta ogrodu. Tylko taki profesjonalny i duży, z wieloma przeszkodami ma szansę na dużą imprezę i ściągnięcie znanych zawodników. Lokalizacja do uzgodnienia: np. teren pomiędzy Jarotami, a Nagórkami; okolice Stomilu; Jezioro Długie. Ważne, by teren miał min . 1300m2 (na poniższy projekt).
182

Budowa fontanny w parku Janusza Kusocińskiego w oczku wodnym

(zobacz wniosek)

800.000 Budowa nowej fontanny w parku Kusocińskiego w oczku wodnym wraz ze światłem oraz muzyką.
a) wybudowanie sterowni, gdzie będą się znajdować pompy wody oraz sygnalizacja świetlna, która będzie sterować do wytrysku wody.
b) Doprowadzenie wody i światła do oczka wodnego na stojakach, tak aby po sezonie można było zdemontować.
183

Scena koncertowa w parku Kusocińskiego w Olsztynie

(zobacz wniosek)

1.000.000 Budowa sceny koncertowej w parku Kusocińskiego na działce 97-12/14, która jest wyłącznie własnością Gminy Olsztyn w administracji ZDZIT (mapa z lokalizacją w załączniku). Scena koncertowa powinna być zadaszona i ogólnodostępna dla mieszkańców Olsztyna, którzy chcą pokazać swoje umiejętności muzyczne i taneczne. Przed sceną należy zbudować widownię, tzn. ławki. Do sceny należy doprowadzić prąd potrzebny do nagłośnienia. Scena koncertowa powinna być w kształcie muszli koncertowej.
184

Zdrowe Olsztynianki

(zobacz wniosek)

765.400 Zdrowe Olsztynianki to akcja szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dotycząca dziewczynek w wieku od 9-10, a 15 r. ż. Mieszkanek Olsztyna. W ramach zadania przewiduje się objęcie ok. 600 dziewczynek z 3 roczników (np. 2003-2005). Będzie polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjnej oraz na przeprowadzeniu samego szczepienia wśród dziewczynek.
Akcja promocyjna będzie miała na celu dotarcie do dziewcząt i ich rodziców, opiekunów prawnych, którzy będą musieli wyrazić zgodę na szczepienie. W szkołach odbędą się spotkania z rodzicami. Stworzone zostaną ulotki i plakaty informacyjne, które będą dystrybuowane wśród grupy docelowej. Planowane jest również opracowanie artykułów prasowych, spotów radiowych telewizyjnych oraz ich emisji. Przeprowadzona zostanie akcja promocyjna w Internecie.
185

Łyńska Trasa Rowerowa

Wniosek połączony z wnioskiem nr 177

(zobacz wniosek)

666.500 W ramach zadania proponuję ulepszenie nawierzchni typu tłuczeń itp. (zakaz budowy z kostki czy asfaltu!), poszerzenie jej oraz postawienie obiektów małej architektury jak ławki, kosze, znaki informacyjne (o obszarach przyrodniczych, historycznych itp.) oraz kierunkowe np. wskazujące kierunki, w których najbliższa ścieżka rowerowa czy obiekty turystyczne itd. Dodatkowo stworzenie punktów widokowych i wiat turystycznych w celu odpoczynku, czy spożycia posiłku. Trasa prowadziłaby od Parku Centralnego do mostu na Łynie na os. Brzeziny (ul. Kalinowskiego), a następnie do granic administracyjnych m. Olsztyna. Rozwiązanie podobne do Wiślanej Trasy Rowerowej.
186

Przewóz starszych i niepełnoprawnych osób w dniu Wszystkich Świętych na olsztyńskich cmentarzach - ul. Poprzeczna i Dywity - 31.10-1.11.2016 r.

(zobacz wniosek)

8.000 W dniu Wszystkich Świętych ( i w dniu poprzedzającym) zorganizowanie nieinwazyjnego transportu dla osób starszych i osób niepełnosprawnych, które mają problemy z poruszaniem się. Kursy powinny odbywać się na Cmentarzach przy ul. Poprzecznej i na Dywitach. Kursowanie np. meleksów powinno być nieodpłatne i bez rozkładu – metodą „tam i z powrotem”.
187

Da się! W Olsztynie.

(zobacz wniosek)

330.340 Celem projektu jest wzrost kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju osobistego oraz sieciowanie mieszkańców Olsztyna. Realizacja projektu nastąpi poprzez organizację:
- 2-dniowej konferencji promocyjnej i motywującej
- 3 miesięcznych grupowych warsztatów rozwoju osobistego oraz przedsiębiorczości
Konferencja, jako medialne nagłośnione wydarzenie, ma posłużyć wypromowaniu Olsztyna jako miasta:
- sprzyjającego rozwojowi mieszkańców, któremu zależy na tym, aby młodzi ludzie tu zostali i pracowali,
- wprowadzającego innowacyjność w podejściu do przedsiębiorczości,
- pluralistycznego o szerokich horyzontach i sprzyjającego wyrównywaniu szans wobec obywateli.
189

Nurkowisko miejskie

(zobacz wniosek)

250.000 Nurkowisko miejskie i innych sportów wodnych (np. windsurfing) nad Jeziorem Ukiel przy ul. Bałtyckiej (Mapa 1 i 2).
Opis zadania: przebudowa zjazdu i budowa parkingu dla samochodów z kostki polbruk na betonowej podsypce; wykonanie utwardzonego zejścia do wody o szerokości 2,5 m; budowa trzech drewnianych wiat ze stołami do montażu i ubierania sprzętu nurkowego, miejsca na suszenie sprzętu ; zainstalowanie toalety WC; wyposażenie nurkowiska w sprzęt do tlenoterapii i AED; wyznaczenie miejsca na ognisko i zamontowanie śmietnika; lampa oświetleniowa z włącznikiem ruchu; montaż monitoringu miejskiego (kamer).
190

Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placu zabaw SP 34

(zobacz wniosek)

1.000.000 Proponujemy budowę miasteczka ruchu drogowego dla rowerów wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego. Potrzeba takiego obiektu z racji troski o bezpieczeństwo drogowe dzieci i młodzieży, szczególnie przy realizacji komunikacji tramwajowej jest bezsporna. Ponadto szkoła ma gotowy i aktualny projekt miasteczka, który miał być realizowany w ramach rządowego programu „Budujemy miasteczka rowerowe”. Niestety zabrakło środków na realizację. Szkoła ma przygotowane miejsce pod realizację tej inwestycji przy orliku szkolnym na ternie dawnego betonowego placu i okalających go trawników. Plac zabaw to również marzenie mieszkańców Jarot i ich pociech. Plac zabudowany nowoczesnym i bezpiecznym sprzętem z ławeczkami dla rodziców, może z oczkiem wodnym. Cały kompleks dla zapewnienia bezpieczeństwa powinien być całodobowo monitorowany poprzez podłączenie go do systemu szkolnego monitoringu. Kwota miliona złotych wystarczy na realizację przedsięwzięcia. Koszt Miasteczka to około 700 tys. zł, placu zabaw 300 tys. zł. Jest to koncepcja nowoczesnego i niezmiernie potrzebnego miejsca zarówno dla szkoły jak i wszystkich mieszkańców dzielnic centralnych. Korzystać z niego mogłoby tysiące dzieci z okolicznych przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych oraz przez indywidualnych mieszkańców.
193

Szkółka squasha - zajęcia sportowe

(zobacz wniosek)

100.000 Chcemy propagować coraz bardziej popularną dyscyplinę sportu jaką jest squash wśród najmłodszych poprzez szkolenie. Zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu, z trenerami z uprawnieniami w grupach 3 osobowych z podziałem na grupy wiekowe. Zajęcia mogłyby się odbywać na nowo wybudowanych kortach OSIR przy ul. Olimpijskiej 1 lub obiektach Szkoły OSW przy ul. Bydgoskiej 33 przez okres od września do końca maja. Po wstępnej fazie szkolenia dzieci mogłyby podnosić swoje umiejętności poprzez turnieje organizowane w całej Polsce.
194

Zajęcia ze strzelectwa sportowego dla olsztyńskiej młodzieży licealnej

(zobacz wniosek)

130.000 Nasz projekt zakłada sfinansowanie zajęć ze strzelectwa sportowego w ramach przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” dla olsztyńskiej młodzieży licealnej. Zajęcia odbywałyby się na jednej z ogólnodostępnych strzelnic w Olsztynie: VIP, Almax lub strzelnicy LOK.
196

Publiczne obserwatorium mobilności Olsztyna

(zobacz wniosek)

162.000 Zadanie polega na przeprowadzeniu audytu, monitoringu i konsultacji społecznych w zakresie barier w dostępie do urzędów oraz placówek i usług publicznych w Olsztynie. Przez bariery w dostępie należy rozumieć wszelkie przeszkody, na które napotykają osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji.
198

Bulodrom w olsztyńskim Parku Centralnym

(zobacz wniosek)

55 600 Otoczony krawężnikiem plac do gry w boule o wymiarach 16x15m-plac składa się z czterech torów (każdy tor o zgodnej regulaminem gry długosci 15x4m.) Stanowisko do gry znajdowałoby się w olsztyńskim Parku Centralnym. Obok bulodromów stanąłby słup z tablicą, na której znajdowałyby się reguły gry w formie obrazowej.
199

Psia strefa - miejsce przyjazne psom

(zobacz wniosek)

300 000 Psia strefa to przestronne, bezpieczne, ogrodzone miejsce przyjaznym psom i ich właścicielom. To miejsce wyposażone w profesjonalny tor przeszkód, plac zabaw dla psów, strefę wypoczynku i niezbędne dystrybutory woreczków oraz kosze na śmieci. To miejsce, gdzie każdy opiekun czworonoga moze przyjść, pobawić sie ze swoim psem, wypocząc cz potrenować psie sporty. To miejsce spotkań, które są tak ważne dla naszych psów w celach socjalizacyjnych i wychowawczych. To miejsce naszych marzeń.
Pogoda
Pogodnie 1°C
Czyste niebo 3°C